1
Nếu kết duyên với những tuổi sau thì cuộc sống của Quý Tỵ chỉ tạo được sự sống ở mức trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Giáp Ngọ, Mậu Tuất, Canh Tý, Nhâm Thìn. Theo tử vi thì vần đề tình duyên của nữ nhân Mậu Thìn phải trải qua nhiều u sầu và đau thương trước khi tìm và xây dựng được hạnh phúc thật sự của mình. Sinh vào các tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch thì cuộc nhân duyên của bạn sẽ không mấy hạn
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments