1
Đối mặt với nỗi đau, mỗi người lại có cách thể hiện của riêng mình. Gặp tuổi kỵ về tình duyên thì nên âm thầm ăn ở với nhau, không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt thâ